Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และพิธีมอบเหรียญเรียนดี
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มก.กพส.
จัดเมื่อวันที่ : 04-11-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการนิสิตชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษา และพิธีมอบเหรียญเรียนดี มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสพบอาจารย์ที่ปรึกษา สร้างความคุ้นเคยและซักถามเกี่ยวกับการเรียน และสร้างแรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียนจากรุ่นพี่ที่มีผลการเรียนดี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวให้โอวาทและมอบเหรียญเรียนดี แก่นิสิตที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 103 คน และมอบของที่ระลึก แก่นิสิตที่มีผลการทดสอบ KU-EXITE สูงสุด 10 อันดับแรก ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มก.กพส.

ดูภาพทั้งหมดตามลิงค์แนบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=agrkps&set=a.3466177593469670
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140