Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การแข่งขันกินเนื้อ
สถานที่ : ณ ลานอารีน่า คาวบอยแลนด์
จัดเมื่อวันที่ : 02-12-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัดการแข่งขันกินเนื้อ ในงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน มีผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก ณ ลานอารีน่า คาวบอยแลนด์ ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์เนื้อ ได้แก่ เบอร์เกอร์เนื้อ และไส้กรอกเนื้อ จาก สหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จำกัด (Max beef)
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140