Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผอ.สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าพบสวัสดีปีใหม่
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-01-2564เวลา : 10.30 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมด้วยบุคลากร ในการเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140