Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การแข่งขันสะบัดแส้
สถานที่ : ณ อาคารอารีน่า คาวบอยแลนด์
จัดเมื่อวันที่ : 07-12-2563เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันที่ 7-8 ธันวาคม 2563 ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัด “การแข่งขันสะบัดแส้” ในงานปศุสัตว์เกษตรกำแพงแสน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ประชาชนทั่วไปชาย ประชาชนทั่วไปชายหญิง ประเภทนิสิตชาย และประเภทนิสิตหญิง มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันและรับชมจำนวนมาก ณ อาคารอารีน่า คาวบอยแลนด์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140