Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต The 7th International Student Forum
สถานที่ : ห้องประชุมเสรี สมพร ทรัพยสาร
จัดเมื่อวันที่ : 22-02-2555เวลา : 17.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลพ ภวภูตานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้เกียรติเข้าร่วมในงานสัมมนาโครงการแลกเปลี่ยนนิสิต The 7th International Student Forum ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีการแลกเปลี่ยนและนำเสนอประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จากนิสิตที่เคยเข้าร่วมในครั้งที่ผ่านมาให้กับนิสิตที่สนใจ โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมเสรี สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140