Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้บริหาร ร่วมงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด กำแพงแสน
สถานที่ : ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สำนักหอสมุด กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-02-2555เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์เกวลิน ศรีจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร และ อาจารย์ ดร.อัญมณี อาวุชานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา เข้ามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักหอสมุด กำแพงแสน ครบ 7 ปี โดยมี ดร. เปรมปรีดิ์ บุญรังษี ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมอาคาร 2 ชั้น 3 สำนักหอสมุด กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140