Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการ “นิสิตอาสา KU พารอด”
สถานที่ : ณ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 15-09-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
โครงการ “นิสิตอาสา KU พารอด” นำโดย นายเอกราช น้อยเวศ นิสิตภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน ประธานโครงการ พร้อมนิสิตสมาชิกในโครงการ มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 และ ข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับผู้ที่ขาดคุณทรัพย์ ผู้สูงอายุ และ ผู้ที่บกพร่องทางร่างกายเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน ณ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140