Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้จัดการ KU Beef ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 08-11-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายสุรชัย เปี่ยมคล้า ผู้จัดการสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน (KU Beef) จำกัด นางทวีพร เรืองพริ้ม ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน โดยมีผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140