Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผอ. สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีกับตำแหน่งคณบดี
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-11-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เข้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายรูปร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140