Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาเข้าพบเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 29-12-2564เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผศ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และ นายสมเกียรติ ไทยปรีชา ผู้อำนวยการกองบริหารการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140