Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
จัดการฝ่ายความยั่งยืนทางการเกษตร บริษัท โดลไทยแลนด์ เข้าพบ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2565
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 14-01-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหารคณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ คุณเอกลักษณ์ แนบเนียด ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนทางการเกษตร บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด และเจ้าหน้าที่ ในการเข้าพบเนื่องในเทศการปีใหม่ 2565 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140