Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการเกษตรสัญจร โดยภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
สถานที่ : จ.กาญจนบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 25-02-2555เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2555 ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร จัดโครงการเกษตรสัญจร ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย แก้วสนธิ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ และนิสิต ซึ่งในช่วงค่ำ ได้มี่พิธีบายศรีสู่ขวัญแก่นิสิตชั้นปีที่ 4 โดยคณาจารย์จากภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่น ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจให้กับนิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา สู่อนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าต่อไป
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140