Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กิจกรรม “APIROM LAND”@KasetApirom cafe
สถานที่ : ณ ร้านเรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 14-02-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ร้านเรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม “APIROM LAND” โดยมีกิจกรรมย่อยได้แก่ “Secret Love @KasetApirom cafe” เพื่อ Surprise คนที่คุณรักในทุกรูปแบบ ในวันแห่งความรัก ขอบคุณทุกคู่รักที่มาร่วมสนุกด้วยกัน ทั้งยังมี การออกร้านจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์ จากงานวิจัยของคณะเกษตร กำแพงแสน อาหาร และเครื่องดื่ม มีผู้สนใจเข้าชม ชิม ช็อป จำนวนมาก ณ ร้านเรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140