Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 18-03-2555เวลา : 07.10 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตร กำแพงแสน ขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 โดยเวลา 7.09 น. คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าร่วมพิธีสักการะบูรพาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณสระพระพิรุณและอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ทั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสนทุกๆ ท่าน ต่อมาในเวลา 8.30 น. คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร. กำพล อดุลวิทย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ของคณะเกษตร กำแพงแสน นอกจากนั้น ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน มอบรางวัลผลงานทางวิชาการ และนิสิตดีเด่น ในเวลา 10.30 – 13.30 น. ได้มีพิธีสงฆ์ และรดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้นลอย คณะเกษตร กำแพงแสน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความประทับใจ ความสุข และความอบอุ่น ระหว่างคณาจารย์อาวุโส คณาจารย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรทุกๆ ท่าน เรียกได้ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งคณะเกษตร กำแพงแสน แล้ว ยังเป็นการพบปะสังสรรค์ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคณะเกษตร กำแพงแสน ทุกๆ ท่าน รวมถึงได้รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจ ในการทำงานต่อๆ ไปอีกด้วย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140