Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าปรึกษาหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 15-03-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและพนักงานจาก บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณธันว์ เดชยฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่าย วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในการเข้าปรึกษาหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช แนวทางสนับสนุนผลิตภัณฑ์ เพื่อทำงานวิจัยที่สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ และเยี่ยมชมแปลงทดลองงานวิจัย ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140