Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ภาควิชาเกษตรกลวิธานรับมอบเครื่องโดซาตรอน
สถานที่ : ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 09-03-2555เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้รับมอบเครื่องผสมปุ๋ยพร้อมกับการให้น้ำพืช ยี่ห้อโดซาตรอน (DOSATRON) จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนของภาควิชา โดย Mr. Thierry CLAIREAU ตัวแทนจากบริษัท CLEAR WATER ENTERPRISE LTD. ประเทศฝรั่งเศส โดยมี รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ ให้การต้อนรับและรับมอบ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140