Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมแสดงความยินดี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน วาระที่สอง
สถานที่ : ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 22-03-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดี แด่ ดร.กันยารัตน์ เชี่ยวเวช ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน วาระที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140