Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สำรวจแหล่งน้ำใต้ผิวดิน ในพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ สถานีวิจัยกาญจนบุรี คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 09-04-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผศ.ดีเซลล์ สวนบุรี ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศตร์ และทีมงาน สำรวจแหล่งน้ำใต้ผิวดิน ในพื้นที่สถานีวิจัยกาญจนบุรี คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อวิจัยปัญหาและหาแนวทางการใช้ประโยชน์น้ำใต้ผิวดิน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน พ.ศ. 2565
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140