Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมกันปลูกต้นดาวกระจาย
สถานที่ : ณ บริเวณแปลงข้างเรือนเกษตรอภิรมย์
จัดเมื่อวันที่ : 21-04-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมแรงกันปลูกต้นดาวกระจายบริเวณแปลงข้างเรือนเกษตรอภิรมย์ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ควบคุมการปลูกโดย ผศ.ดร. ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ ภาควิชาพืชสวน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140