Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการ KU-GROW กลุ่มท้าทาย (Final Review)
สถานที่ : ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพยสาร และในรูปแบบออนไลน์
จัดเมื่อวันที่ : 21-04-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าในช่วงสิ้นสุดโครงการ KU-GROW กลุ่มท้าทาย (Final Review) ระดับคณะ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและสรุปผลการดำเนินงาน โดย คณะกรรมการ สำนักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ณ ห้องประชุม เสรี-สมพร ทรัพยสาร และในรูปแบบออนไลน์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140