Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กิจกรรม "พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยรุ่นใหม่" คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องประชุม กลุ่มอาคารเรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 23-05-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม "พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและนักวิจัยรุ่นใหม่" ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตร กำแพงแสน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวเปิดกิจกรรม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ก้าวไปข้างหน้ากับคณะเกษตร กำแพงแสน" มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และความก้าวหน้าทางวิชาการ ผลงานวิจัย และบริการวิชาการ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร กำแพงแสน ทั้งยังมีผู้บริหารและคณาจารย์รุ่นเก๋า ร่วมให้คำแนะนำและเสนอแนวทางจากประสบการณ์ ในการก้าวไปข้างหน้าให้ประสบความสำเร็จ และร่วมรับประทานอาหารเย็น พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการร่วมกันอีกด้วย ณ ห้องประชุม กลุ่มอาคารเรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140