Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมการจัดการแปลงสำหรับมาตรฐาน GLOBALG.A.P. Version 5.2
สถานที่ : ณ ห้องประชุม กลุ่มอาคารเรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-05-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการอบรม "การจัดการแปลงสำหรับมาตรฐาน GLOBALG.A.P. Version 5.2" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดโครงการ ทั้งเป็ฯวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน ณ ห้องประชุม กลุ่มอาคารเรือนเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140