Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และการแลกเปลี่ยนนิสิต กับ James Madison University
สถานที่ : ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 05-07-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุบผา คงสมัย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ พร้อมคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน ให้การต้อนรับ Dr.Mace Bentley จาก James Madison University ประเทศอเมริกา ในการหารือแนวทางทำความร่วมมือการวิจัยทางด้าน Climate Change/Urban Climate/Enviromental Hazard/Flooding/Lighting/Thunderstorm รวมไปถึงการจัดทำโครงแลกเปลี่ยนนิสิต ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140