Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มก.กพส. ประจำปีการศึกษา 2564
สถานที่ : ณ ห้องคอนเวชัน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 01-10-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะเกษตร กำแพงแสน นำว่าที่บัณฑิต และมหาบัณฑิต คณะเกษตร กำแพงแสน เข้ารับการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิต และมหาบัณฑิต คณะเกษตร กำแพงแสน จากนั้น คณะกรรมการกลางฯ ดำเนินการฝึกซ้อม ให้คำแนะนำและแก้ไขในขั้นตอนต่างๆ ณ ห้องคอนเวชัน อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140