Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รุ่น 74 มอบเงินสนับสนุน กิจกรรม สโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รุ่น 79
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 26-10-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุภัค ถาวรนิติกุล  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วยทีมงานสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รุ่น 79 รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 32,000 บาท จาก ทีมสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน รุ่น 74 เพื่อซื้อเครื่องหมุนไก่ย่าง และเครื่องเผาปลา ณ คณะเกษตร กำแพงแสน

ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140