Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทเจียไต๋ จำกัด
สถานที่ : ห้องเสรี สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 27-04-2555เวลา : 10.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
วันที่ 27 เมษายน 2555 รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย มาลา คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับคุณมนู เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร และคณะ จากบริษัทเจียไต๋ จำกัด บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านเมล็ดพันธุ์ ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช และปุ๋ย ณ ห้องเสรี สมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140