Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
แนะนำหลักสูตร และการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
สถานที่ : ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อ.เมือง จ.นครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 15-12-2565เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร พร้อมด้วยบุคลากร คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน และการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเกษตร กำแพงแสน ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อ.เมือง จ.นครปฐม ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140