Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการแปลงสาธิตสายพันธุ์มะเขือเทศสีดา ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง มก. กพส.
สถานที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 13-02-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
โครงการแปลงสาธิตสายพันธุ์มะเขือเทศสีดา ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
---------------------------------------------
วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดพิธีเปิด “โครงการแปลงสาธิตสายพันธุ์มะเขือเทศ” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา อิ่มสบาย หัวหน้าภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก โดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บุคคลากรภาครัฐ บริษัทผลิตเมล็ดพันธุ์ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน และร่วมประเมินความพึงพอใจต่อลักษณะพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ใหม่ สำหรับคัดเลือกพันธุ์ดีเด่น ใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไป โดยจะเปิดให้เข้าร่วมประเมินได้ในระหว่างวันที่ 13-28 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงลักษณะของสายพันธุ์มะเขือเทศสีดาทิพย์ ที่ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง ทั้งสายพันธุ์แท้และพันธุ์ลูกผสม ซึ่งพันธุ์เหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนรับรองพืชพันธุ์ใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรใช้มะเขือเทศสีดาทิพย์พันธุ์ต้านทาน เพื่อลดการใช้สารเคมี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาพันธุ์และใช้ประโยชน์จากพืชพันธุ์ใหม่

มะเขือเทศบริโภคผลสด กลุ่มมะเขือเทศสีตา เป็นมะเขือเทศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากมีการใช้มะเขือเทศสีดาผลสุกเป็นส่วนประกอบของอาหารประเภทส้มตำ ยำ และอาหารคาวหลากหลายชนิด ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (TVRC) มีการเก็บรวบรวมพันธุ์มะเขือเทศและขยายเมล็ดพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์อย่างยั่งยืน และดำเนินการพัฒนามะเขือเทศในกลุ่มนี้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบัน มีการปล่อยสายพันธุ์ส่งเสริมสู่เกษตร ในชื่อ มะเขือเทศสีดาทิพย์ ตั้งแต่ สีดาทิพย์ 1 ถึงสีดาทิพย์ 4 สายพันธุ์เหล่านี้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค แต่ข้อเสีย คือ อ่อนแอต่อโรคใบหงิกเหลือง ส่งผลให้ ได้ผลผลิตลดลง รายได้ของเกษตรกรลดลง ดังนั้นทางศูนย์ TVRC จึงมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศสีดทิพย์ ให้ต้านทนต่อโรคใบหงิกเหลือง เพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะคล้ายพันธุ์เดิมและต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลือง รวมทั้งให้ผลผลิตสูงเทียบเท่าพันธุ์การค้า
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140