Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีลงนามข้อตกลงร่วมกันเรื่องการดำเนินกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 29-05-2555เวลา : 11.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 29 พฤาภาคม 2555 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิต ยิ้มมงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตรกำแพงแสน เข้าร่วมประชุมและลงนามข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัยและรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในพิธี จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติ กำภู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140