Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและส่งมอบงานสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-03-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 10-11 มีนาคม 2566 คณะเกษตร กำแพงแสน จัด “กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำและส่งมอบงานสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน” ให้นิสิตผู้นำ คณะเกษตร กำแพงแสน จำนวน 60 คน เพื่อเสริมทักษะการทำงาน พัฒนาความเป็นผู้นำของผู้ที่จะเข้ามาดำเนินการบริหารสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน มีการสัมมนาแนะนำแนวทางแก่กรรมการบริหารสโมสรชุดใหม่ได้ดำเนินการในปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิตคณะเกษตร กำแพงแสนร่วมให้คำแนะนำ ณ ห้องอเนกประสงค์ คณะเกษตร กำแพงแสน

ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140