Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
กิจกรรมปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศสีดาทิพย์พันธุ์ใหม่
สถานที่ : ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 13-03-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน ได้เรียนเชิญ คุณสกุลตลา วิจิตร บจก. โก ออแกนิคส์ ผู้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพส่งตรงให้ร้านอาหาร แลเชฟป๊อป คุณพิชชากร รามบุตร พร้อมทีมงาน จากร้าน Adhoc ร้านอาหารดังย่านสุขุมวิท มารังสรรค์เมนูรสเลิศจากมะเขือเทศสีดาทิพย์ พันธุ์ใหม่ ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง พันธุ์มะเขือเทศ ประกอบด้วย มะเขือเทศสีดาทิพย์ 5 สีดาทิพย์ 6 และพันธุ์ลูกผสม KUKPS (มะเขือเทศส้มตำ) จำนวน 40 พันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน
สืบเนื่องจากวันเปิดงานแสดงพันธุ์มะเขือเทศ เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2566 คุณสกุลตลา วิจิตร ได้เข้าร่วมงานและขอผลผลิตมะเขือเทศทั้งหมด ไปรังสรรค์เมนูอาหารจานเด็ด ในวันนี้เชฟป๊อปเลือกทำอาหารจากมะเขือเทศสีดาทิพย์ พันธุ์ใหม่ ที่คัดสรรค์แล้ว 5 เมนู ประกอบด้วย
1. ส้มตำไทย และส้มตำไทยปลาร้า เลือกใช้ สีดาทิพย์ 5 สีดาทิพย์ 6-5 และสีดาทิพย์ 6-10
2. ต้มยำไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ เลือกใช้ สีดาทิพย์ KUKPS 04
3. น้ำพริกมะเขือเทศ เลือกใช้ สีดาทิพย์ KUKPS 13, 14 และ 15
4. ไข่ผัดมะเขือเทศ เลือกใช้ สีดาทิพย์ KUKPS 15
5. ผัดกระเพราเนื้อ+มะเขือเทศ เลือกใช้ สีดาทิพย์ KUKPS 15
เป็นการนำเสนอเมนูอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากมะเขือเทศสีดาทิพย์ พันธุ์ใหม่ เป็นส่วนประกอบที่เข้ากันได้อย่างลงตัว และมีความอร่อยมาก ๆ ในทุกเมนูอาหาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา อิ่มสบาย หัวหน้าภาควิชาพืชสวน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร ร่วมชมและชิมอาหารในครั้งนี้ ทั้งนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเนื้อไก่ตะเภาทองเกษตรศาสตร์ จากภาควิชาสัตวบาล และข้าวหอมมะลิผสมมะพร้าว ไอศกรีมมะพร้าวข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว อีกด้วย
มะเขือเทศสีดาทิพย์ พันธุ์ใหม่ ต้านทานโรคใบหงิกเหลือง (มะเขือเทศสีดาส้มตำ) เป็นผลงานการปรับปรุง และพัฒนาสายพันธุ์ โดย นายอัครชัย โสมกุล นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ นายวิทยา เศรษฐวิทยา เจ้าหน้าที่วิจัย และทีมงานบุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140