Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 14-03-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ชเนษฎ์ ม้าลำพอง รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิวา พาโคกทม หัวหน้าภาควิชาพืชไร่นา ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Tokyo University of Agriculture and Technology ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 12 คน ในการเข้าร่วมโครงการ 2023 Spring Abroad Program in Thailand ณ คณะเกษตร กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2566
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140