Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ให้คำปรึกษาในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านแมลง
สถานที่ : ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 24-03-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 24 มีนาคม 2566 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี จำนวน 4 คน เข้าพบ ดร.ดวงทิพย์ กันฐา นักวิชาการเกษตร ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อรับคำแนะนำและวางแผนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ของมดกับเพลี้ยอ่อนถั่ว” และ เรื่อง “การเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบอย่างมีประสิทธิภาพ” โดย ดร.ดวงทิพย์ กันฐา ได้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาพิเศษให้กับนักเรียนทั้ง 2 โครงงานฯ ดังกล่าว ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140