Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 11-05-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 คณะเกษตร กำแพงแสน และสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากการชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 มีการกราบสักการะพระพิรุณ และอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ตั้งขบวนแห่เฉลิมฉลองรอบสระพระพิรุณ และแสดงความเคารพอนุสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู จากนั้น อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขึ้นประดิษฐานที่แท่นพระฉายาลักษณ์ ณ ห้องโถงคณะเกษตร กำแพงแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย คณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวรายงานผลการแข่งขัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวคำสดุดี เปิดกรวยธูปเทียนแพถวายสักการะ ถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และแสดงความชื่นชมยินดีกับนิสิตตัวแทนที่เข้าร่วมการแข่งขัน คณาจารย์ผู้ร่วมฝึกสอน และบุคลากรผู้ดูแลการดำเนินกิจกรรมส่งผลให้ มก. คว้าแชมป์ ได้ครองถ้วยพระราชทานฯ ชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันทักษะเกษตร งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ต่อเนื่องอีกครั้ง รวมเป็น 4 ปี ซ้อน และถ่ายรูปร่วมกันเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140