Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน
สถานที่ : ณ โรงแรม วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนท์สปา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
จัดเมื่อวันที่ : 03-06-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัด “โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวเปิดโครงการ มีกิจกรรม แนะนำบุคลากรใหม่สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร กำแพงแสน และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการสร้างผลงานในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยบุคลากรชำนาญการ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมสังเกตการณ์ ในระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนท์สปา อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140