Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
คณบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าพบแนะนำทีมบริหาร
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 06-06-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วุฒิพงษ์ ศิลปวิศาล คณบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อแนะนำทีมผู้บริหาร ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งยังได้หารือความร่วมมือทางวิชาการและแนวทางการบริหารหน่วยงานร่วมกัน ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140