Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นิสิตชั้นปีที่ 1 (KU83) คณะเกษตร กำแพงแสน สักการะพระพิรุณ และหม่อมหลวงชูชาติ กำภู
สถานที่ : ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 26-06-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม สักการะพระพิรุณ และหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 (KU83) เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่นิสิตใหม่ในวันแรกของการเข้าศึกษาในรั้วนนทรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตชั้นปีที่ 1 (KU83) คณะเกษตร กำแพงแสน และทีมสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 7.00 น. ณ บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140