Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการอบรม การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า รุ่นที่ 14
สถานที่ : ณ ฟาร์มแพะแกะ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน และ ศิริขวัญฟาร์มแพะ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
จัดเมื่อวันที่ : 03-07-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
ฟาร์มแพะแกะ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการอบรม “การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า รุ่นที่ 14” ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2566 ณ ฟาร์มแพะแกะ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน ทั้งยังได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศิริขวัญฟาร์มแพะ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี อีกด้วย
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140