Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
สถานที่ : ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
จัดเมื่อวันที่ : 04-07-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
อาจารย์ ดร.ชัชมาศ กาญจนอุดมการ อาจารย์ประจำหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยบริการการศึกษา คณะเกษตร กำแพงแสน ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน ในกิจกรรมแนะแนวการศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และวางแนวทางในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ โดยมี ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีม เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฏาคม 2566

ขอบคุณภาพข่าวจาก: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140