Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมอาหาร
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 17-07-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 โครงการจัดตั้งภาควิชานวัตกรรมอาหารปลอดภัย และกลุ่มอาคารแปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร คณะเกษตร กำแพงแสนการ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนสตรีภูเก็ต เข้าศึกษาดูงานผ่านการเรียนรู้ การทำเมนู "Rosella juice mix honey caviar" หลักการพาสเจอไรส์ หลักการทำเม็ดคาร์เวียร์ ด้วยเทคนิค Direct spherification ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140