Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ร่วมปลูกข้าววันแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2566 และปลูกต้นไม้ วันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน
สถานที่ : ณ ทุ่งนาไพร และร่วมปลูกต้นไม้ วันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ณ แปลงปลูกป่าโซนสวนน้ำบริเวณสนามกีฬากลาง 1
จัดเมื่อวันที่ : 04-08-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมกิจกรรม “ปลูกข้าววันแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2566” ในวันที่ 12 สิงหาคม 2566 และปลูกต้นไม้ วันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน กล่าวรายงานการจัดโครงการ ได้รับเกียรติจาก นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ชมพิธีทำขวัญข้าว การแสดงลำตัด โดยคุณแม่ศรีนวล ขำอาจ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ศิลปะพื้นบ้าน-ลำตัด) ประจำปี 2562 และคณะ จากนั้น ร่วมปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ ด้วยการปักดำนา ณ ทุ่งนาไพร และร่วมปลูกต้นไม้ วันพัฒนาวิทยาเขตกำแพงแสน ณ แปลงปลูกป่าโซนสวนน้ำบริเวณสนามกีฬากลาง 1
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140