Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
“พี่ติวน้อง” เคมี-ชีวฯ
สถานที่ : ณ ห้อง 301 ศูนย์เรียนรวม 4
จัดเมื่อวันที่ : 06-08-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน จัดกิจกรรม “พี่ติวน้อง”
- ติวเคมี (พี่ปอน)
- ติวชีวะ (พี่ปิ่น)
เมื่อวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566
ณ ห้อง 301 ศูนย์เรียนรวม 4
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140