Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
ดำเนินการสัมภาษณ์นิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา
สถานที่ : ณ ห้องประชุม คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 01-09-2566เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
คณะเกษตร กำแพงแสน ดำเนินการสัมภาษณ์นิสิตเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา ได้แก่
- ทุนกลุ่มมิตรผล
- กองทุนเจียไต๋
- กองทุน ศ. ดรพีรศักดิ์ ศรีนีเวศน์
สัมภาษณ์โดย คณาจารย์และบุคลากรของคณะเกษตร กำแพงแสน มีนิสิตชั้นปีที่ 1-4 สนใจสมัครและสัมภาษณ์ทุน จำนวน 147 คน ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ถึง 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140