Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณภาพสินค้าเกษตร
สถานที่ : ณ ห้องประชุม 4 คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 01-02-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน พร้อมด้วยผู้บริหาร และอาจารย์ ให้การต้อนรับ ดร.จุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพ คุณปัญญวัฒน์ เอกอิษวัตวิกุล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพ และทีมงานฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ในการเข้ารือความร่วมมือในการพัฒนาระบบคุณภาพสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นความจำเป็นในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงผู้บริโภคในด้านวิทยาการผลิต การจัดการ และสังคม เพื่อให้ระบบการเกษตรของไทยมีความยั่งยืน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของคณะเกษตร กำแพงแสน ด้าน sustainable agriculture พร้อมกันนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในโครงการการติดตามสภาพการผลิตเพื่อการนำส่งส้มปลอดภัย ปี 2567 ที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือของคณะเกษตร กำแพงแสน และ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม 4 คณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140