Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
รับมอบของบริจาค จาก บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด (สาขา00003) ส่งต่อให้แก่โรงเรียนวัดท่าเสา
สถานที่ : ณ คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 07-03-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต พร้อมบุคลากร รับมอบอุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ของเล่น และขนม จาก บริษัท บีจี อลูมิเนียม จำกัด (สาขา00003) ตัวแทนมอบโดย นายอภิศักดิ์ สุนเลี้ยง ผู้จัดการส่วนธุรการและกิจกรรมบริการบริษัท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ณ คณะเกษตร กำแพงแสน เพื่อส่งต่อให้แก่โรงเรียนวัดท่าเสา ต.ห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ภายใต้โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการเกษตรสู่ชุมชน ของนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140