Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
จัดเลี้ยงขอบคุณบุคลากร ในการร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 ของวิทยาเขตกำแพงแสน
สถานที่ : ณ เรือนเกษตรอภิรมย์
จัดเมื่อวันที่ : 25-04-2567เวลา : 00.00 น. ประกาศโดย : สุนารี สว่างศรี  
 
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567 คณะเกษตร กำแพงแสน จัดเลี้ยงขอบคุณบุคลากร ในการร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2567 ของวิทยาเขตกำแพงแสน ณ กลุ่มอาคารเกษตรอภิรมย์ คณะเกษตร กำแพงแสน

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน กล่าวแสดงความยินดี ชื่นชม และขอบคุณบุคลากรทุกท่านในการร่วมแรงร่วมใจกันครั้งนี้ ทำให้คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 4 รายการ ได้แก่
1. ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเทพีสงกรานต์ รุ่นอายุไม่เกิน 50 ปี
โดย อาจารย์ ดร. สุณัฏฐา อัฐฐิศิลป์เวท ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
2. ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดเทพบุตรสงกรานต์
โดย อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เขียวมณี ภาควิชาโรคพืช
3. ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดริ้วขบวนแห่
4. ชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ประเภทความคิดสร้างสรรค์
มอบกระเช้าขอบคุณ และรับประทานอาหารร่วมกัน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140