Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
สถานที่ : สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ
จัดเมื่อวันที่ : 28-09-2555เวลา : 11.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
อาจารย์ ดร.ทิวา พาโคกทม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตร กำแพงแสน เข้ามอบช่อดอกไม้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ครบ 21 ปี ณ สำนักงานเลขานุการ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ โดยมี รองศาสตราจารย์อุทัย คันโธ ผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ให้การต้อนรับและรับมอบ
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140