Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
อบรมทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้ง
สถานที่ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน
จัดเมื่อวันที่ : 27-10-2555เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 255 คุณเจริญ ชาญวิศณุรักษ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ภาควิชาพืชสวน เป็นวิทยากรจัดอบรมการทำย้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักแห้ง โดยเป็นโครงการอบรมที่ทำร่วมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม บางเขน มีบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 10 คน
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140