Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
สถานที่ : คณะเกษตร กำแพงแสน
จัดเมื่อวันที่ : 29-01-2556เวลา : 18.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
สโมสรนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ ประจำปีการศึกษา 2555 โดยโครงการนี้ เป็นการแนะนำหลักการและวิธีดำเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จัดขึ้นในปี 2555 ให้กับคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ชุดใหม่ เพื่อเป็นการเสริมทักษะทางการทำงานและพัฒนาความเป็นผู้นำ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปิยะณัฏฐ์ ผกามาศ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นประธานเปิดงาน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2556
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140