Home |  Login  
       
 
หน้าหลัก > ภาพกิจกรรม  
นวัตกรรมอาหารปลอดภัย… ใส่ใจล้างกระเพาะโค
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดเมื่อวันที่ : 31-01-2556เวลา : 09.00 น. ประกาศโดย : ลลิดา มะศิริ  
 
ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ พร้อมด้วย อ.ดร.สุกัญญา วิชชุกิจ อาจารย์สังกัดภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และนายพีรยุทธ นิลชื่น นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตผลจากสัตว์ สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ ร่วมกันสร้างผลงานนวัตกรรม 'การทำความสะอาดกระเพาะโคโดยใช้เครื่องซักผ้า' ซึ่งเป็น 1 ใน 5 ผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินในการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2555 ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้รับเกียรติให้เข้าแสดงเป็นผลงานในส่วน 'นวัตกรรมเกษตรไทย ก้าวไกลไร้พรมแดน' ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 31 มกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2556 โดยผลงานนี้ถือเป็นนวัตกรรมอาหารปลอดภัย เพื่อยกระดับการล้างกระเพาะโคให้สะอาดและปลอดภัย แทนการขยี้ล้างด้วยรองเท้าบูทบนพื้นโรงชำแหละ และตอบโจทย์อุตสาหกรรมเพื่อลดแรงงาน และเวลา ในการล้างกระเพาะโคจำนวนมากต่อวัน ทั้งนี้ได้ประยุกต์การใช้แรงปั่นเหวี่ยงของน้ำของเครื่องซักผ้ากึ่ง อัตโนมัติ แบบ 2 ถัง ชนิดฝาบนในการชะล้างเนื้อเยื่อสีดำบริเวณผนังกระเพาะโคร่วมกับปูนขาว และปรับเปลี่ยนใบพัดให้มีส่วนประกอบน้อยชิ้นเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่าย

Food Safety Innovation…Efficient beef tripe washing

Beef tripe is widely consumed in Thailand. Unwashed or green tripe is in dark color; it still has some of the stomach's last contents giving it an unpleasant odor and undesirable look for cooking. Most consumers prefer cleanly white tripe. Because of its tough tissues and complex shape. it is typically washed on a dirty floor of a slaughterhouse. The washing procedure starts with pouring some compounds (some are toxic) to the tripe to soften and decrease the adhesion of its dark tissues. Then. a work man will just twitch his boots on the tripe to remove those dark tissues out. This procedure is certainly unsafe for consumers.

Asst. Prof. Sasitorn Nakthong (Department of Animal Science. Faculty of Agriculture at Kamphaeng Saen; Animal Produce R&D center. Suwanvajokkasikit Animal R&D Institute). Dr. Sukanya Wichchukit (Department of Food Engineering. Faculty of Engineering at Kamphaeng Saen) and Mr. Peerayut Nilchuen (Animal Produce R&D center. Suwanvajokkasikit Animal R&D Institute) have innovated an efficient beef tripe washing procedure by using a machine to solve the routine unsafe washing. A semi-automatic clothes washer is adapted as a tripe washer. A new paddle made of stainless steel designed in a single shape to prevent washed tissue accumulation is applied. The paddle will create a turbulent flow in vertical during its rotation back and forth. This water force is used to remove the dark tissue off the tripe. Food grade lime will be added into the water prior to the washing to soften and decrease the adhesion of the tripe's dark tissues. This innovation is inexpensive. affordable. less operation time and labor cost.

The beef tripe washing concept was nominated as 1 of 5 innovative works in the second round of the 2012 Kasetsart Innovation competition. The research team was also received an honor opportunity to show this concept at the 2013 National Agriculture Fair 'Innovation for Sustainable Agriculture' during 31 January to 9 February. 2013.
ประมวลภาพ
 
 
 
ภาพกิจกรรมคณะเกษตร กำแพงแสน
 
ภาพกิจกรรม
- ด้านการบริหารพัฒนาบุคลากร
- ด้านการประกันคุณภาพ
- ด้านการศึกษาและนิสิต
- ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม
- ด้านบริหารจัดการ
- ด้านวิจัย/บริการวิชาการ
- ด้านวิเทศสัมพันธ์
- ผลงาน/บุคคลสร้างชื่อเสียง
- อื่นๆ
วีดีทัศน์กิจกรรม
 
 
   
พัฒนาระบบโดย : น.ส.ดวงกมล ด้วงจุมพล หน่วยผลิตสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140